Informacja w sprawie Rejestru Przestępstw na tle Seksualnym

Posted on Posted in Aktualności, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Fundacja Orły Sportu wychodząc naprzeciw Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Animatorom uzyskała od Ministerstwa Sprawiedliwości dostęp do ograniczonego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Oznacza to, że to Fundacja Orły Sportu dokona weryfikacji figurowania animatora w Rejestrze, odciążając w ten sposób JST/Animatorów.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie oczekujemy nadsyłania załączników nr 8.

Zespół Fundacji Orły Sportu