Testy sprawnościowe

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Animatorzy,   Zgodnie z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi. Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach […]

Dokumenty projektowe Lokalny Animator Sportu 2018

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej. Komplet dokumentów to: – wniosek o dofinansowanie (to co […]

Raport Roczny 2017

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Raport Roczny Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Orły Sportu (dawniej Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej), a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej jednostce samorządu terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do Fundacji jako operatora projektu podsumowania pracy animatora na orliku w okresie marzec – listopad 2017 zwanego „Raportem Rocznym”. Raport Roczny […]

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS

OGŁOSZENIE Rada Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku 84-100 Puck, ul. Lipowa 3 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań. Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu w wersji PDF (możliwy do pobrania) poniżej: OGŁOSZENIE_audyt

Reforma edukacyjna

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie statusu instytucji zarządzających orlikami (Gimnazja) w kontekście reformy oświatowej wygaszającej, a następnie likwidującej gimnazja, uprzejmie informujemy, ze do pobrania dostępne są dokumenty regulujące ich status w projekcie „Lokalny Animator Sportu” . Dokument do pobrania (aneks do umowy oraz cesja) poniżej: Aneks Cesja   Dokumenty […]

Dzień Sportu na Orliku – 09.09.2017

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Animatorzy, Przedstawiciele JST i Klubów Sportowych, Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej przestępuje do organizacji ogólnopolskiej masowej imprezy sportowej pod nazwą „Dzień Sportu na Orliku”, która odbędzie się w sobotę, 9 września w godz. 11:00-15:00 na 1688 orlikach uczestniczących w projekcie Lokalny Animator Sportu (I i II nabór). Do imprezy zamierzamy zaangażować […]

Regulamin naboru i uczestnictwa Animatorów w CAMPach Marcina Gortata

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Animatorzy, Zapraszamy do zgłoszenia się w szkoleniowych CAMPach. Poniżej zamieszczamy regulamin naboru i uczestnictwa. Regulamin udziału animatorów w campach szkoleniowych Marcina Gortata   pozdrawia Zespół FRKF                                                 29.06.2017

Lokalny Animator Sportu – Test Sprawności Fizycznej 2017

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

  Szanowni Animatorzy, prosimy o zaplanowanie i przeprowadzenie w maju wśród uczestników zajęć, które prowadzicie na orlikach w ramach programu Lokalny Animator Sportu, I części Testu Sprawności Fizycznej. Obowiązek przeprowadzenia testu wynika z założeń wspólnie realizowanego programu, do wykonania którego zobowiązaliście się w swoich Umowach na zlecenie wykonywania zadań animatora. Instrukcję przeprowadzenia testu Test Sprawności […]

Lokalny Animator Sportu – szczegółowe wyniki rekrutacji

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Zarządcy Orlików, Drodzy Animatorzy, Jako operator Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, w związku z licznymi pytaniami ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz animatorów, publikujemy listę wszystkich podmiotów ubiegających się o udział w tegorocznym Programie, uszeregowaną od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, aktualną listę zakwalifikowanych i listę rezerwową oraz szczegółowe kryteria […]

Załącznik nr 3 do umowy w ramach projektu Lokalny Animator Sportu

Posted on Posted in Aktualności, DO POBRANIA LAS, LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Szanowni Państwo, Uzupełniamy cykl najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dot. nadsyłania dokumentów w projekcie Lokalny Animator Sportu o kolejne często zadawane pytanie związane z załącznikiem nr 3. 1. Kto jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 3? Do wypełnienie załącznika nr 3 w DWÓCH egzemplarzach zobowiązani się WSZYSCY animatorzy, którzy zakwalifikowali się do projektu: – w […]