Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych

Posted on Leave a commentPosted in Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert dostawę do siedziby Zamawiającego 11. (słownie: jedenastu) krzeseł biurowych wraz z wniesieniem i montażem. Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe_Dostawa krzeseł biurowych_26.08.2016. 26.08.2016 r.  

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 137 ZESTAWÓW

Posted on Leave a commentPosted in Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 64 ZESTAWY

Posted on Leave a commentPosted in Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 137 ZESTAWÓW

Posted on Leave a commentPosted in Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego […]